Sarria - Camino de Santiago

Galeria de Fotos de Sarria - Monumentos - Paisajes - información turística peregrinos rutas mapas

Welcome, Bienvenido, Benvido a Sarria

Presentación de la Galería | NUEVO: Mapa de Rutas del Camino de SantiagoSarria web - Presentación

Presentación de la Galería de Sarria

Galego / (Galician)

Hola, Benvid@ a www.fotosdesarria.com, este sitio pretende ser a maior Galería de fotos de Sarria en internet: os seus paisaxes, O Camiño de Santiago, os seus monumentos, a súa historia, as súas xentes...etc., pretende ser un centro de fotografías colectivo, un gran album de fotos de Sarria feito por Sarrian@s (ou non), para Sarrian@s e para o Mundo, poidendo ser consultado dende calqueira parte de éste. Aquí podes engadir calqueira foto da zoa de Sarria, ou relacioada con ela que queiras. Dende aquí tamén poderás enviar Postais e crear o teu Fotolog, todo gratis. Anímoos pois a engadir as vosas fotografías e a participar. Para máis info, consulta o apartado FAQ e se tes calqueira dúbida, suxerencia, pregunta ou o que sexa, escríbeme a fotosdesarria (arroba) maismedia.com

Moitísimas Grazas a Villarabid, Arlindo e M. Rivas, colaboradores da Galería, sen eles non teríamos o placer de que, cando estemos no extranxeiro, poidamos recordar, "cura-la morriña" da nosa Vila, e ensinar os nosos fillos cómo era o pobo onde nacemos.
Moitos Saúdos

NOVAS:
- ARQUIVO HISTÓRICO DA COMARCA DE SARRIA
- MAPA DE SARRIA INTERACTIVO
- CONTACTO

Castellano / (Spanish)

Hola, Bienvenid@ a www.fotosdesarria.com, este sitio pretende ser la mayor Galería de fotos de Sarria en internet: sus paisajes, el Camino de Santiago, sus monumentos, su historia, sus gentes...etc., pretende ser un centro de fotografías colectivo, un gran album de fotos de Sarria hecho por Sarrian@s (o no), para Sarrian@s y para el Mundo, pudiendo ser consultado desde cualquier parte de éste. Aquí puedes añadir cualquier foto de la zona de Sarria ó relacionada con ella que quieras. Desde aquí también podrás enviar Postales y crear tu Fotolog, todo gratis. Os animo pues a añadir vuestras fotografías y a participar en el FORO DE SARRIA. Para más información, consulta el apartado FAQ, y si tienes cualquier duda, sugerencia, pregunta o lo que sea, escríbeme a fotosdesarria (arroba) maismedia.com

Muchísimas Gracias a Villarabid, Arlindo y M. Rivas, colaboradores de la Galería, sin ellos no tendríamos el placer de que, cuando estemos en el extranjero, podamos recordar, "curar la morriña" de nuestro Valle, y enseñar a nuestro hijos cómo era o pueblo donde nacimos.
Muchos Saludos

NOTICIAS
- ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COMARCA DE SARRIA
- MAPA DE SARRIA INTERACTIVO
- CONTACTO

Inglés / (English)

Hello, welcome to www.fotosdesarria.com, this site tries to be the major Gallery of photos of Sarria in Internet: his landscapes, the Way of Santiago (Saint James way), his monuments, his history, his peoples ... etc., it tries to be a collective center of photographies, a great album of photos done by Sarrian@s (or not), for Sarrian@s and for the World, being able to be consulted from any place of the world. Here you can add any photo of the zone of Sarria or related with it that you should want. From here also you will be able to send Postcards and to create your Fotolog, everything the free one. I encourage you to add your photographies and to taking part in the FORUM. For more information, consults the paragraph FAQ, and if you have any doubt, suggestion, question or anything, write me in fotosdesarria (arroba) maismedia.com.

Thank you very much to Villarabid, Arlindo and M. Rivas, collaborators of the Gallery, without them, we would not have the pleasure of which, when we are abroad, we could remember our Valley, and show to our children how it was or I populate where we were born. Very much Regards

NEWS:
- HISTORICAL FILE OF THE REGION OF SARRIA
- INTERACTIVE MAP OF SARRIA
- CONTACT